Lidmaatschap Jeugd

Zoals aangekondigd heeft LTV Haaren sinds oktober 2020 het all-in-1 pakket invoeren om tennis extra te stimuleren onder de jeugd. We volgen daarbij niet alleen het beleid van de KNLTB, maar geven hier zelf bewust een signaal af. Namelijk dat tennis in allerlei vormen gespeeld kan worden en dat het voor leden leuker wordt naarmate er vaker getennist wordt en de vaardigheid toeneemt. Maar wees gerust, naast het uitgebreide all-in-1-pakket stellen we jouw kind in de gelegenheid om te kiezen voor een minder uitgebreid pakket, zie tabel verderop.

De pakketten hebben een doorlooptijd van een jaar. Dit is vergelijkbaar met het lidmaatschap van bijvoorbeeld een voetbalvereniging waarbij gesproken wordt over een seizoen. Dus als uw kind kiest voor pakket PLUS-T dan kan hij/zij een heel jaar deelnemen aan de trainingen (34 per jaar). Hier zijn net als voorheen kosten aan verbonden en de hoogte daarvan verandert niet. Wil jouw kind geen training, maar wel deelnemen aan de competitie, dan kan dat door pakket-C te kiezen. De kosten voor inschrijving van de competitie zijn voor rekening van de club. Het meest uitgebreide pakket is all-in-1 waarbij sprake is van zowel trainingen als competitie.

Naast trainingen en competitie biedt de vereniging een aantal gratis jeugdactiviteiten aan. Deze worden vanuit alle pakketten aangeboden en worden tijdig aangekondigd. Maar zonder tegenbericht verwachten we dat jouw kind hieraan deelneemt. Dit is anders dan voorheen, toen moest je je kind voor elke activiteit apart aanmelden. Nu alleen afmelden als je kind verhinderd is.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 411 622 055

Address

Sportlaantje 4
5076 AM Haaren